Home

Voor zowel Nieuwbouw als verbouw, utiliteit of woningbouw, particulier of zakelijk verzorgen wij bouwkundig tekenwerk voor alle fasen van het bouwproces. Vanaf de eerste schetsen, tot volledig ontwerp (met visualisaties en samenwerking architect), aanvraag omgevingsvergunning, bouwaanvraagtekeningen met details, werktekeningen, specifieke uitvoeringstekeningen (spec. afbouw) en uitvoeringsdetails. Tijdens het tekenwerk wordt er gestreefd naar zo integraal mogelijke oplossingen waarbij de overige aspecten van de bouw worden (o.a. Bouwfysica, installaties, bouwbesluit en bouwtechniek) meegenomen worden in de beslissingen om tot een optimaal resultaat te komen.

Bouwkundig tekenwerk nieuwbouw

We verzorgen tekenwerk voor elke fase. We werken aan een bouwkundige uitwerking van alle facetten van de bouwwerken. Hierbij wordt de combinatie van installatie en bouwkunde niet uit het oog verloren en wordt er gestreefd tot een integraal geheel. Naast deze bouwkundige werkzaamheden hebben wij uitgebreide ervaring met tekenwerkzaamheden voor de afbouw fase, denk hierbij aan gipswanden en systeemplafonds.

Bouwkundig tekenwerk verbouw

Verbouw is in veel gevallen een complexer dan nieuwbouw, het ontbreken van gegevens of het inspelen op de bestaande randvoorwaarden. Voor een geslaagd ontwerp is de technische uitvoering en de voorafgaande bouwkundige voorbereiding een Pre. Het tekenwerk kan worden gerealiseerd aan de hand van bestaande tekeningen of een algehele inzetting van de bestaande situatie.

Overig tekenwerk

Naast bouwkundig tekenwerk is het mogelijk bestaande gebouwen te laten digitaliseren, verkooptekeningen, vluchtplannen of splitsingstekeningen voor u te realiseren.